test

Пример Износ накнаде на 31.12.2020. године Тренутно важећа накнада Умањени износ накнаде
I Накнада је повећана за више од 30% у односу на 31.12.2020 230 РСД 350 РСД 245 РСД Нови износ накнаде за одржавање текућег рачуна биће за 30% нижи од тренутно важћег и износиће 245 РСД.
II Накнада је повећана за мање од 30% у односу на 31.12.2020 300 РСД 350 РСД 300 РСД У овом случају нови износ накнаде за одржавање текућег рачуна износиће 300 РСД. Наиме, у случају када би применом смањења накнаде за одржавање текућег рачуна за 30% од тренутно важећег нови износ накнаде био испод накнаде за одржавање текућег рачуна која је важила на 31.12.2020. године онда ће умањена накнада бити једнака накнади која је важила на дан 31.12.2020. године.
III Накнада није повећана у односу на 31.12.2020 220 РСД 220 РСД 220 РСД Уколико банка од 31.12.2020. године није мењала висину накнаде за одржавање текућег рачуна иста се не коригује нити умањује.
Износ одобреног кредита у ЕУР 100.000
Каматна стопа 3% + 6M EURIBOR
Иницијални рок 25 година

Тренутни ануитет

висина каматне стопе 6,95%
износ ануитета у ЕУР 694

Ануитет након примене мере

висина каматне стопе 4,08%
износ ануитета у ЕУР 532
апсолутно смањење ануитета у односу на тренутно важећи (у ЕУР) -162
просечна релативна промена ануитета у односу на тренутно важећи -23%