Народна банка Србије организоваће редовне аукције хартија од вредности према следећем календару, врсти операције и рочности трансакције:

Октобар 2021. године.

ДатумВрста операцијеРочност трансакције
среда, 6. октобарглавна операцијаједна недеља (5 – 9 дана)
среда, 13. октобарглавна операцијаједна недеља (5 – 9 дана)
среда, 20. октобарглавна операцијаједна недеља (5 – 9 дана)
среда, 27. октобарглавна операцијаједна недеља (5 – 9 дана)