Основни подаци банке

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD BEOGRAD

Нови Београд, 191670  Булевар Михаила Пупина 115 ђ, Београд
Организациона структура
Матични број:06876366
Телефон:011/202-9050; 320-8777
Телефакс:011/3129-787
www: www.aikbanka.rs
И-мејл:kabinet@aikbanka.rs
SWIFT:AIKBRS22
Број запослених:1166
Ревизор:Društvo za reviziju BDO d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Brokersko dilersko društvo "M and V Investments" a.d. Beograd100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Александар Алекс Костић, председник Управног одбораПетар Јовановић, председник Извршног одбора
Владимир Познанић, независанМаја Грубор
Горан ПитићДејан Васић
Joван ПурарБојан Павловић
Мирослав Бојић, независанАндрија Вуковић
Владимир Секулић
Јелена Галић