Основни подаци банкеAGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD BEOGRAD

11070 Нови Београд,  Булевар Михаила Пупина 115 ђ, Београд

 

Организациона структура
Матични број:06876366
Телефон:011/202-9050; 320-8777
Телефакс:011/3129-787
www:www.aikbanka.rs
И-мејл:kabinet@aikbanka.rs
SWIFT:AIKBRS22
Број запослених:751
Ревизор:Deloitte d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
BDD M&V Investments a.d. Beograd99.95%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Миодраг Костић, председник Управног одбораЈелена Галић, председник Извршног одбора
Владимир Познанић, независанВесна Павловић
Никола Литвиненко, независанДејан Васић
Владимир СекулићМилан Мирков
Joван ПурарДанило Ђуровић
Мирослав Бојић