Основни подаци банкеAGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD BEOGRAD

11070 Нови Београд,  Булевар Михаила Пупина 115 ђ, Београд

 

Организациона структура
Матични број:06876366
Телефон:011/202-9050; 320-8777
Телефакс:011/3129-787
www:www.aikbanka.rs
И-мејл:kabinet@aikbanka.rs
SWIFT:AIKBRS22
Број запослених:768
Ревизор:Deloitte d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
BDD M&V Investments a.d. Beograd99.51%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Миодраг Костић, председник Управног одбораЈелена Галић, председник Извршног одбора
Владимир Познанић, независанВесна Павловић
Никола Литвиненко, независанДејан Васић
Владимир Секулић
Joван Пурар