Основни подаци банкеAGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD BEOGRAD

11070 Нови Београд  Булевар Михаила Пупина 115 ђ, Београд

 

Организациона структура
Матични број:06876366
Телефон:011/202-9050; 320-8777
Телефакс:011/3129-787
www:www.aikbanka.rs
И-мејл:kabinet@aikbanka.rs
SWIFT:AIKBRS22
Број запослених:742
Ревизор:Deloitte d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
BDD M&V Investments a.d. Beograd100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Миодраг Костић, председник Управног одбораЈелена Галић, председник Извршног одбора
Владимир Познанић, независанДанило Ђуровић
Никола Литвиненко, независанДејан Васић
Владимир СекулићМилан Мирков
Joван Пурар
Мирослав Бојић