Основни подаци банкеHALKBANK akcionarsko društvo Beograd

11070 Београд,  Булевар Милутина Миланковића 9e, Београд

 

Организациона структура
Матични број:07601093
Телефон:011/2041-800; 2041-811
Телефакс:011/2041-802
www:www.halkbank.rs
И-мејл:office@halkbank.rs
SWIFT:CABARS22
Број запослених:435
Ревизор:KPMG D.O.O. BEOGRAD


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
TURKISH HALK BANK INC90.12%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Yalcin MADENCI је именован за члана Управног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.
Selahattin Suleymanoglu,председник Управног одбораKenan Bozkurt, председник Извршног одбора
Recep GulecРадојица Поповић
Ozlem MemisErturk Sumer
Весна Вуковић,независан
Др Јасмина Богићевић,независан
Yalcin MADENCI
Hasan Tuncay