Основни подаци банкеERSTE BANK A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад  Булевар ослобођења 5

 

Организациона структура
Матични број:08063818
Телефон:0800/201-201;011/2015-005,+381/604848000 (for operator press one), skype name:ErsteBankSerbia
Телефакс:021/4809-700; 011/2015-070
www:www.erstebank.rs
И-мејл:info@erstebank.rs
SWIFT:GIBARS22
Број запослених:1117
Ревизор:Ernst&Young d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
ERSTE GROUP BANK AG74.00%
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz26.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Gernot Mittendorfer, председник Управног одбораСлавко Царић, председник Извршног одбора
Suzan TanriyarЈасна Терзић
Александар Влаховић, независанАлександра Радић
Georg BucherТомислав Стена
Драгана Плавшић, независан
Hannes Frotzbacher