Основни подаци банке

Erste Bank Akcionarsko Društvo Novi Sad

21101, Нови Сад  Булевар ослобођења 5, Нови Сад
Организациона структура
Матични број:08063818
Телефон:0800/201-201;011/2015-005,+381/604848000 (for operator press one), skype name:ErsteBankSerbia
Телефакс:021/4809-700; 011/2015-070
www: www.erstebank.rs
И-мејл:info@erstebank.rs
SWIFT:GIBARS22
Број запослених:1339
Ревизор:Ernst and Young d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
ERSTE GROUP BANK AG74.00%
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz26.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Ingo Bleier, председник Управног одбораЈасна Терзић, председник Извршног одбора
Georg BucherSuzan Tanriyar
Александар Влаховић, независанНикола Стаменковић
Тијана Вјештица, независанAndras Peter Kaliszky
Hannes Frotzbacher