Основни подаци банкеEUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Београд  Вука Караџића 10

 

Организациона структура
Матични број:17171178
Телефон:0800/1111-44; 011/2065-881
Телефакс:011/3027-536
www:www.eurobank.rs
И-мејл:office@eurobank.rs
SWIFT:EFGBRSBG
Број запослених:1499
Ревизор:privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting Moore Stephens revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
ЕFG Eurobank Ergasias Athens55.80%
Holding BV Naritaveg42,74%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Michalakis Louis, председник Управног одбораСлавица Павловић, председник Извршног одбора
Theodoros Karakasis, независанДушан Михаиловић
Stavros IoannouПредраг Јанковић
Angelos Tsichrintzis, независанМилан Вићентић
Иван Вујачић, независанВук Зечевић
Anastasios Nikolaou
Michail Vlastarakis
Christina Andreou