Основни подаци банке

Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd

104316 Београд  Вука Караџића 10
Организациона структура
Матични број:17171178
Телефон:0800/1111-44; 011/2065-881
Телефакс:011/3027-536
www: www.eurobank-direktna.rs
И-мејл:office@eurobank-direktna.rs
SWIFT:ERBKRSBG
Број запослених:1536
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Agroindustrijsko komercijalna banka "AIK Banka" a.d. Beograd100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Romeo Collina, председник Управног одбораСлавица Павловић, председник Извршног одбора
Александра Бабић, заменик председникаДушан Михаиловић
Срђан Михајловић, независанСаша Несторовски
Никола ЛитвиненкоВладимир Тофоски
Катарина Ђулић, независанНенад Максић
Ненад Максић je именован за чланa Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.