Основни подаци банкеFINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD

11000 Београд  Булевар Михаила Пупина 115 А

 

Организациона структура
Матични број:17076841
Телефон:011/3331-733
Телефакс:011/3331-766
www:www.findomestic.rs
И-мејл:office@findomestic.rs
SWIFT:FIDMRSBG
Број запослених:275
Ревизор:DELOITTE DOO BEOGRAD


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Direktna banka a.d. Kragujevac100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Златко Здунић, председник Управног одбораТатјана Вукић, председник Извршног одбора
Андреја Поповић,независанНикола Михаиловић
Петар Славковић
Александар Мировић,независан
Александар Секуловић,независан