Основни подаци банке

Banca Intesa akcionarsko društvo Beograd

190774 Београд  Милентија Поповића 7б, Београд
Организациона структура
Матични број:07759231
Телефон:011/2011-200
Телефакс:011/2011-207
www: www.bancaintesa.rs
И-мејл:kabinet@bancaintesa.rs
SWIFT:DBDBRSBG
Број запослених:3078
Ревизор:ERNST AND YOUNG DOO BEOGRAD
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Intesa Holding International S.A.100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Драгиња Ђурић, председник Управног одбораДарко Поповић, председник Извршног одбора
Luca Leoncini BartoliEduardo Bombieri
Raymond Edmond Schadek, независанДрагица Михајловић
Драган Лончар, независанЂорђе Стојановски
Божо ПркаПредраг Миленовић
Ignacio Jose Jaquotot CalvoЖељко Петровић
Achille GaldiniЗорана Бранковић
Зорана Бранковић je именованa за чланa Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.