Основни подаци банке

ALTA banka a.d. Beograd

11080 Нови Београд  Булевар Зорана Ђинђића 121, Београд
Организациона структура
Матични број:07074433
Телефон:011/2205-500; 2205-505
Телефакс:011/3110-217; 3110-215
www: www.altabanka.rs
И-мејл:info@altabanka.rs
SWIFT:JMBNRSBG
Број запослених:291
Ревизор:BDO doo Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Давор Мацура, председник Управног одборадр Уна Сикимић, председник Извршног одбора
Небојша Стојановић, независанТатјана Куљак
проф.др Александар Живковић, независанНикола Крџић
Јелена Пантовић, независанТања Кнежевић
Владимир Миладиновић, независанМилан Вићентић
Милан Вићентић je именован за чланa Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.