Основни подаци банкеJUBMES BANKA A.D. BEOGRAD

11070 Нови Београд,  Булевар Зорана Ђинђића 121, Београд

 

Организациона структура
Матични број:07074433
Телефон:011/2205-500; 2205-505
Телефакс:011/3110-217; 3110-215
www:www.jubmes.rs
И-мејл:jubmes@jubmes.rs
SWIFT:JMBNRSBG
Број запослених:126
Ревизор:Moore Stephens računovodstvo i revizija d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija20.22%
Ostalo24.45%
Beobanka a.d. Beograd, u stečaju6.62%
SFRJ5.33%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Зоран Лилић, председник Управног одбора, независанМилош Вујновић, председник Извршног одбора
Анастазија Тања ЂелићДр Рајко Перић
Даниел Пантић
Немања Станишић, независан
Аврам Миленковић
Миломир Глигоријевић