Основни подаци банкеDIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

34000 Крагујевац,  Краља Петра I 26

 

Организациона структура
Матични број:07654812
Телефон:034/335-617; 335-975
Телефакс:034/336-175
www:www.direktnabanka.rs
И-мејл:kabinet@direktnabanka.rs
SWIFT:kragrs22
Број запослених:423
Ревизор:BDO doo Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Андреј Јовановић50.00%
Бојан Миловановић49.98%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Златко Здунић, председник Управног одбораДраган Лазаревић, председник Извршног одбора
Љубинка ЛовчевићЈово Суђић
Петар Славковић
Александар Мировић,независан
Андреја Поповић,независан