Основни подаци банкеDIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

34000 Крагујевац  Булевар краљице Марије 54Б, улаз 54Н, Крагујевац

 

Организациона структура
Матични број:07654812
Телефон:034/335-617; 034/335-975
Телефакс:034/336-175
www:www.direktnabanka.rs
И-мејл:kabinet@direktnabanka.rs
SWIFT:kragrs22
Број запослених:629
Ревизор:BDO doo Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Андреј Јовановић50.00%
Бојан Миловановић49.98%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Златко Здунић, председник Управног одбораДраган Лазаревић, председник Извршног одбора
Љубинка ЛовчевићЈово Суђић
Петар СлавковићВесна Павловић
Александар Мировић,независан
Андреја Поповић
Светлана Ристић
Јасмина Мацура, независан
Стеван Греговић, независан
Весна Павловић je именована за чланa Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.