Основни подаци банкеDIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

34000 Крагујевац,  Краља Петра I 26

 

Организациона структура
Матични број:07654812
Телефон:034/335-617; 335-975
Телефакс:034/336-175
www:www.direktnabanka.rs
И-мејл:kabinet@direktnabanka.rs
SWIFT:kragrs22
Број запослених:442
Ревизор:BDO doo Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Андреј Јовановић50.00%
Бојан Миловановић49.98%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Златко Здунић, председник Управног одбораДраган Лазаревић, председник Извршног одбора
Љубинка ЛовчевићЈово Суђић
Петар Славковић
Александар Мировић,независан
Андреја Поповић
Светлана Ристић
Светлана Ристић је именованa за члана Управног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.