Основни подаци банке

NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

  Булевар Михајла Пупина 165В, Београд, Нови Београд
Организациона структура
Матични број:07737068
Телефон:011/20 18 600; 011/30 85 775
Телефакс:011/20 18 600
www: www.nlbkb.rs
И-мејл:kabinet@nlbkb.rs
SWIFT:KOBBRSBG
Број запослених:2377
Ревизор:Ernst and Young d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
NLB D.D. LJUBLJANA100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Archibald Kremser, председник Управног одбораВластимир Вуковић,председник Извршног одбора
Blaž BrodnjakДејан Јањатовић
Uršula Kovačič KošakВладимир Бошковић
Igor ZalarБојана Каличанин Стојановић
Vesna Vodopivec
Nenad Filipović, независан
Marko Jerič
Др Драган Ђуричин, независан
Вељко Куштров, независан