Основни подаци банкеKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

11000 Београд,  Светог Саве 14

 

Организациона структура
Матични број:07737068
Телефон:011/3080-100; 3080-101
Телефакс:011/3441-335; 3440-033
www:www.kombank.com
И-мејл:izvrsni.odbor@kombank.com
SWIFT:KOBBRSBG
Број запослених:2806
Ревизор:Ernst&Young d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija41.74%
Evropska banka za obnovu i razvoj, London24.43%
IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P.10.15%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Мила Коругић Милошвић, председник Управног одбора
Мирјана ЋојбашићСлађана Јелић
Љиља ЈовановићДрагиша Станојевић
Philippe DelpalДејан Тешић
Andreas KlingenМирослав Перић
Khosrow Zamani
Mats Kjaer, независан
Оливера Матић Брбора, независан