Основни подаци банкеKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

11000 Београд,  Светог Саве 14

 

Организациона структура
Матични број:07737068
Телефон:011/3080-100; 3080-101
Телефакс:011/3441-335; 3440-033
www:www.kombank.com
И-мејл:izvrsni.odbor@kombank.com
SWIFT:KOBBRSBG
Број запослених:2782
Ревизор:Ernst&Young d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija41.74%
Evropska banka za obnovu i razvoj, London24.43%
IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P.10.15%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Oleksandr Danyliuk је именован за члана Управног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.
Мила Коругић Милошевић, председник Управног одбораДр. Владимир Медан, председник Извршног одбора
Др. Даниел ПантићСлађана Јелић
Марија СокићДрагиша Станојевић
Aleksei GermanovicМирослав Перић
Javed Hamid,
Катарина Шушић, независан
Горан Кнежевић, независан
Oleksandr Danyliuk