Основни подаци банкеKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

11000 Београд,  Светог Саве 14

 

Организациона структура
Матични број:07737068
Телефон:011/3080-100; 3080-101
Телефакс:011/3441-335; 3440-033
www:www.kombank.com
И-мејл:izvrsni.odbor@kombank.com
SWIFT:KOBBRSBG
Број запослених:2796
Ревизор:Ernst&Young d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija41.74%
Evropska banka za obnovu i razvoj, London24.43%
IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P.10.15%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Мила Коругић Милошевић, председник Управног одбораДр. Владимир Медан, председник Извршног одбора
Др. Даниел ПантићСлађана Јелић
Марија СокићДрагиша Станојевић
Philippe DelpalМирослав Перић
Andreas Klingen
Khosrow Zamani
Javed Hamid, независан
Оливера Матић Брбора, независан
Горан Кнежевић, независан
Катарина Шушић, независан
Др. Даниел Пантић, Katarina Шушић и Горан Кнежевић су именовани за чланове Управног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ових промена у Регистар привредних друштава.