Основни подаци банкеEXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Београд  Далматинска 22

 

Организациона структура
Матични број:07534183
Телефон:011/3306-300
Телефакс:011/3241-448
www:www.expobank.rs
И-мејл:office@expobank.rs
SWIFT:LIKIRSBG
Број запослених:175
Ревизор:Delloite d.o.o. Beogard


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
EKSPOBANK CZ A.S100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Kirill Nifontov, председник Управног одбораБорислав Стругаревић, председник Извршног одборa
Miroslav KohoutErnst Bekker Voldemarovich
Милован Поповић, независан
John Mc Naughton
Драгиша Лекић, независан