Основни подаци банке

Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd

  Далматинска 22
Организациона структура
Матични број:07534183
Телефон:011/3306-300
Телефакс:011/3306-300
www: www.adriaticbank.rs
И-мејл:office@adriaticbank.rs
SWIFT:LIKIRSBG
Број запослених:147
Ревизор:Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting Moore Stephens doo Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Alexander Shnaider, Kochav Yair, Izrael100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Wolfgang Mitterberger, председник Управног одбораЂорђе Лукић, председник Извршног одборa
Bassem Snaije, независанМарко Ћорић
Милован Поповић, независан
Fraser Eliot Marcus
Драгиша Лекић, независан