Основни подаци банкеEXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Београд  Далматинска 22

 

Организациона структура
Матични број:07534183
Телефон:011/3306-300; 3306-461
Телефакс:011/3241-448; 3306-425
www:www.expobank.rs
И-мејл:office@expobank.rs
SWIFT:LIKIRSBG
Број запослених:157
Ревизор:preduzeće za reviziju ERNST&YOUNG doo Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Igor Kim76.42%
German Tsoy18.89%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Kirill Nifontov, председник Управног одбораБорислав Стругаревић, председник Извршног одборa
Sridhar Cadambi RajagopalErnst Bekker Voldemarovich
Милован Поповић, независан
John Mc Naughton
Драгиша Лекић, независан