Основни подаци банкеMIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11070 Нови Београд  Шпанских бораца 1, Београд

 

Организациона структура
Матични број:21080608
Телефон:(381) 011 63 55 400; 63 55 405
Телефакс:(381) 011 63 55 404 
www:www.mirabankserbia.com
И-мејл:office@mirabankserbia.com 
SWIFT:MRBNRSBG
Број запослених:35
Ревизор:KPMG


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Duingraaf Financial Investments B.V., Amsterdam, Netherlands100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Fadhel Abdulbaqi Abualhasan Alqaed AlAli,председник Управног одбора, независанНикола Михаиловић, председник Извршног одбора
Mustafa G.Kheriba, независанМирјана Гарапић-Zakanyi
Дејан Николић, независанСаша Мићевић
Владимир Радић, независан
Mahmood Ebraheem Mahmood Mohamed Al Mahmood, независан
Majed Fuad Mohammad Odeh