Основни подаци банке

Mirabank, akcionarsko društvo, Beograd

190732, Beograd-Novi Beograd, 11070 Beograd  Шпанских бораца 1, Београд
Организациона структура
Матични број:21080608
Телефон:(381) 011 63 55 400; 63 55 405
Телефакс:(381) 011 63 55 404 
www: www.mirabankserbia.com
И-мејл:office@mirabankserbia.com 
SWIFT:MRBNRSBG
Број запослених:43
Ревизор:KPMG doo Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Duingraaf Financial Investments B.V., Amsterdam, Netherlands100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Majed Fuad Mohammad Odeh, председник Управног одбораНикола Михаиловић, председник Извршног одбора
Mustafa G.Kheriba, независанMarijana Trifković
Дејан Николић, независан
Murshed Abdo Murshed AlRedaini, независан
Ram Chandra