Основни подаци банкеMTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

11000 Београд,  Булевар Франше Д Епереа 88

 

Организациона структура
Матични број:09081488
Телефон:011/6557-338
Телефакс:011/3657-006
www:www.mts-banka.rs
И-мејл:kabinet@mts-banka.rs
SWIFT:KMEBRS2Z
Број запослених:183
Ревизор:BDO d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Телеком Србија а.д. Београд80.23%
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд13.95%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
др Бојан Димитријевић, председник Управног одбора, независан
Милан МекићДејан Марковић, председник Извршног одбора
Душко Поповић, назависанВесна Радовић
Андрија ПавловићСоња Лукић
Тања ЈовановићДејан Јанковић
Александра Ђорђевић
Милан Симић