Основни подаци банкеMTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

11000 Београд,  Булевар Франше Д Епереа 88

 

Организациона структура
Матични број:09081488
Телефон:011/6557-338
Телефакс:011/3657-006
www:www.mts-banka.rs
И-мејл:kabinet@mts-banka.rs
SWIFT:KMEBRS2Z
Број запослених:179
Ревизор:BDO d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Телеком Србија а.д. Београд80.23%
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд13.95%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
др Бојан Димитријевић, председник Управног одбора, независанДејан Јанковић je именован за чланa Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.
Милан МекићДејан Марковић, председник Извршног одбора
Душко Поповић, назависанВесна Радовић
Андрија ПавловићСоња Лукић
Тања ЈовановићДејан Јанковић
Александра Ђорђевић
Милан Симић