Основни подаци банкеMTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

11000 Београд  Булевар Франше Д Епереа 88

 

Организациона структура
Матични број:09081488
Телефон:011/6557-338
Телефакс:011/3657-006
www:www.mts-banka.rs
И-мејл:kabinet@mts-banka.rs
SWIFT:KMEBRS2Z
Број запослених:192
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Телеком Србија а.д. Београд84.21%
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд11.14%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Др Бојан Димитријевић, председник Управног одбора, независанДејан Марковић, председник Извршног одбора
Милан СимићДејан Јанковић
Душко Поповић, нeзависанВесна Радовић
Андрија ПавловићСоња Лукић
Немања Петровић
Александра Ђорђевић