Основни подаци банкеMTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

11000 Београд  Булевар Франше Д Епереа 88

 

Организациона структура
Матични број:09081488
Телефон:011/6557-338
Телефакс:011/3657-006
www:www.mts-banka.rs
И-мејл:kabinet@mts-banka.rs
SWIFT:KMEBRS2Z
Број запослених:188
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Телеком Србија а.д. Београд82.45%
Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд12.38%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
др Бојан Димитријевић, председник Управног одбора, независан
Милан СимићДејан Марковић, председник Извршног одбора
Душко Поповић, нeзависанВесна Радовић
Андрија ПавловићСоња Лукић
Немања ПетровићДејан Јанковић
Александра Ђорђевић
Зоран Тубић
Немања Петровић је именован за члана Управног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.