Основни подаци банкеOPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад  Булевар ослобођења 2А

 

Организациона структура
Матични број:08761132
Телефон:021/530-111; 4893-120
Телефакс:021/4893-123
www:www.obs.rs
И-мејл:office@obs.rs
SWIFT:OPPBRS22
Број запослених:367
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OPPORTUNITY TRANSFORMATION INVESTMENTS, INC100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Richard John, председник Управног одбораВладимир Вукотић, председник Извршног одбора
David Daniel WiegmanЗорица Седлар
Simon-Piers O’ Mahony,независанЏоџо Миодраг
Herbert HessНовак Ракочевић
Frazer Dryburgh HumeРајко Маљковић
Јелена Булатовић, независан
Зорица Стевановић,независан
Рајко Маљковић je именован за чланa Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.