Основни подаци банке



OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад,  Булевар ослобођења 2А

 

Организациона структура
Матични број:08761132
Телефон:021/530-111; 4893-120
Телефакс:021/4893-123
www:www.obs.rs
И-мејл:office@obs.rs
SWIFT:OPPBRS22
Број запослених:373
Ревизор:PKF d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OPPORTUNITY TRANSFORMATION INVESTMENTS, INC100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Richard John, председник Управног одбораВладимир Вукотић, председник Извршног одбора
David Daniel WiegmanЗорица Седлар
Simon-Piers O’ Mahony,независанЏоџо Миодраг
Herbert HessНовак Ракочевић
Frazer Dryburgh Hume
Јелена Булатовић
Зорица Стевановић,независан