Основни подаци банкеOTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад  Булевар ослобођења 80

 

Организациона структура
Матични број:08603537
Телефон:021/4800-000
Телефакс:021/4800-032
www:www.otpbanka.rs
И-мејл:office@otpbanka.rs
SWIFT:OTPVRS22
Број запослених:675
Ревизор:Delloite d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OTP BANKA BUDIMPESTA99.05%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
László Wolf, председник Управног одбораПредраг Васић - председник Извршног одбора
Јелена Кочовић, независанViktor Feješ
Влатко Секуловић, независанМилан Којић
Tibor Kovács
Peter Krizsanovich
Bence Kisfalvi