Основни подаци банкеOTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад  Булевар ослобођења 80

 

Организациона структура
Матични број:08603537
Телефон:021/4800-000
Телефакс:021/4800-032
www:www.otpbanka.rs
И-мејл:office@otpbanka.rs
SWIFT:OTPVRS22
Број запослених:677
Ревизор:Delloite DOO BEOGRAD


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OTP BANKA BUDIMPESTA98.19%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
László Wolf, председник Управног одбораПредраг Михајловић, председник Извршног одбора
Милован Станишић, независанViktor Feješ
Влатко Секуловић, независанПредраг Васић
Tibor Kovács
Peter Krizsanovich
Istvan Vastag