Основни подаци банкеOTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад,  Булевар ослобођења 80

 

Организациона структура
Матични број:08603537
Телефон:021/4800-000
Телефакс:021/4800-032
www:www.otpbanka.rs
И-мејл:office@otpbanka.rs
SWIFT:OTPVRS22
Број запослених:678
Ревизор:KPMG DOO BEOGRAD


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OTP BANKA BUDIMPESTA99.05%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
László Wolf, председник Управног одбораПредраг Васић - председник Извршног одбора
Милован Станишић, независанViktor Feješ
Влатко Секуловић, независанМилан Којић
Tibor Kovács
Peter Krizsanovich
Bence Kisfalvi
Bence Kisfalvi је именован за члана Управног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.