Основни подаци банке

OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad

21101 Нови Сад  Трг слободе 5
Организациона структура
Матични број:08603537
Телефон:021/4800001; 011/3011-506
Телефакс:021/48-000-32; 011/3132-885
www: www.otpbanka.rs
И-мејл:office@otpbanka.rs
SWIFT:OTPVRS22
Број запослених:2709
Ревизор:Ernst and Young d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OTP Bank PLC, Budimpešta, Mađarska100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Gyula Barabas, председник Управног одбораПредраг Михајловић, председник Извршног одбора
Gabor KolicsBalazs Balogh
Влатко Секуловић, независанБранимир Спасић
Зоран Јовановић, независанМарија Поповић
Bence KisfalviВук Косовац
Endre MariasМарко Ракић
Драгољуб Дамљановић, независан
Marton Gergely Molnar
Attila Bánfi