Основни подаци банкеPIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11070 Нови Београд,  Милентија Поповића 5б, Београд

 

Организациона структура
Матични број:17082990
Телефон:011/3024-000; 3306-137
Телефакс:011/3024-040; 3306-137
www:www.piraeusbank.rs
И-мејл:banka@piraeusbank.rs
SWIFT:PIRBRSBG
Број запослених:316
Ревизор:PWC DOO BEOGRAD


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Direktna banka a.d. Kragujevac100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Ненад Бранковић,председник Управног одбораМилош Бојанић,председник Извршног одбора
Бранимир Марковић,независанСветлана Ристић
Марко СтанковићDimitrios Kariotis
Јасмина Мацура,независан
Стеван Греговић,независан