Основни подаци банкеBANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD

11120 Београд  Краљице Марије 3

 

Организациона структура
Матични број:07004893
Телефон:011/2020-292
Телефакс:011/3376-777
www:www.posted.co.rs
И-мејл:razvoj@posted.co.rs
SWIFT:SBPORSBG
Број запослених:2066
Ревизор:Moore&Stephens Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija74.55%
Javno preduzeće Pošta Srbija24.18%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Радмила Селаковић, председник Управног одборамр. Бојан Кекић, Председник
Владимир Марковић, независанTaтјана Петровић Арнерић
Проф. др Зоран Јовић, независанАлександар Чортан
Мирољуб ЋосићЗоран Пoпoвић
Др Милан Шојић, независанНанад Ралевић
Др Исмаил Мусабеговић, независан
Љубомир Аксентијевић
Милош Мишчевић
Веселинка Тотић