Основни подаци банке

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD

11120 Београд  Краљице Марије 3
Организациона структура
Матични број:07004893
Телефон:011/2020-292
Телефакс:011/3376-777
www: www.posted.co.rs
И-мејл:razvoj@posted.co.rs
SWIFT:SBPORSBG
Број запослених:2713
Ревизор:Moore Stephens d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija78.54%
JP Pošta Srbije13.29%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Бруно Ђуран, председник Управног одборамр Бојан Кекић, председник
Владимир МарковићНаташа Марковић
Нада НовоселАлександар Чортан
Мирољуб Ћосић, независанНeнад Ралевић
Др Милан ШојићБранкица Тинтор
Гордана Пушић, независан
Милош Ђурић