Основни подаци банкеRAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd

11000 Београд  Ђорђа Станојевића 16

 

Организациона структура
Матични број:17335600
Телефон:011/3202-100
Телефакс:011/3346-033
www:www.raiffeisenbank.rs
И-мејл:contact@raiffeisenbank.rs
SWIFT:RZBSRSBG
Број запослених:1557
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Raiffeisen SEE Region Holding Gmbh, BEE100,00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Peter Lennkh, председник Управног одбораЗоран Петровић, председник Извршног одбора
Гордана КарићПетар Јовановић
Peter JacenkoНенад Сибиновић
Markus KirchmairГоран Кесић
Oliver RoeglMartin Stotter
Александра Joвић