Основни подаци банке

Raiffeisen banka a.d. Beograd

191627 Novi Beograd  Ђорђа Станојевића 16, Београд
Организациона структура
Матични број:17335600
Телефон:011/3202-100; 2207-011
Телефакс:011/3346-033
www: www.raiffeisenbank.rs
И-мејл:contact@raiffeisenbank.rs
SWIFT:RZBSRSBG
Број запослених:2187
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Raiffeisen SEE Region Holding Gmbh, BEE100,00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Marie Valerie Brunner, председник Управног одбораЗоран Петровић, председник Извршног одбора
Oliver Roegl,независанЈелена Аксић
Barbara PichlerНенад Сибиновић
Andrii StepanenkoГоран Кесић
Robert WagenleitnerСветлана Мараш
Александра Joвић,независан
.