Основни подаци банкеSBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

11070 Нови Београд  Булевар Михаила Пупина 165G, Београд

 

Организациона структура
Матични број:07792247
Телефон:011/2257-498; 2017-098
Телефакс:011/2017-056
www:www.sberbank.rs
И-мејл:info@sberbank.rs
SWIFT:SABRRSBG
Број запослених:725
Ревизор:PWC d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Sberbank Europe AG100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Arndt Nikolai Roechling,председник Управног одбораMarijana Vasilescu, председник Извршног одбора
Jacek Brzezinski, независанВладимир Пајовић
Млађан Динкић, независанМилош Недељковић
Rainer SchambergerВладимир Бошковић
Ilke Willius
Alexandar Witte