Основни подаци банке

СРПСКА БАНКА акционарско друштво, Београд

111106 Београд  Савска 25, Београд
Организациона структура
Матични број:07092288
Телефон:011/3607-200; 3607-499; 3607-251
Телефакс:011/2646-855; 2659-492
www: www.srpskabanka.rs
И-мејл:banka@srpskabanka.rs
SWIFT:SRBNRSBG
Број запослених:86
Ревизор:Moore Stephens doo Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija76.69%
Jugoimport SDPR23.31%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Горан Момчиловић, председник Управног одбораВесна Јокановић, председник Извршног одбора
Ненад ИванчевићБранка Вуковић
Милан Антић
Сања Загорац Кнежевић, независан
Проф. др Зоран Бингулац, независан