Основни подаци банкеUNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

11000 Београд  Рајићева 27-29

 

Организациона структура
Матични број:17324918
Телефон:011/3204-500; 011/3777-888
Телефакс:011/3342-200
www:www.unicreditbank.rs
И-мејл:office@unicreditgroup.rs
SWIFT:BACXRSBG
Број запослених:1213
Ревизор:Deloitte d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
UNICREDITO ITALIANO SPA100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
.
Erich Hampel, председник Управног одбораCsilla Ihasz, председник Извршног одбора
Luca Pierluigi RubagaНикола Вулетић,члан
Светлана Кисић-ЗајченкоСандра Војновић,члан
Борис Беговић
Marco Lotteri
Silvano Silvestri