Основни подаци банкеVOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD

21000 Нови Сад  Трг слободе 7

 

Организациона структура
Матични број:08074313
Телефон:0800/23-23-22; 011/2251-391
Телефакс:021/6624-859; 011/2251-396
www:www.voban.rs
И-мејл:kabinet@voban.rs
SWIFT:VBUBRS22
Број запослених:1395
Ревизор:Deloitte d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OTP banka Srbija ad Novi Sad100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Gabor Kolics, председник Управног одбораПредраг Михајловић, председник Извршног одбора
Ferenc BoleДејан Цупаћ
Милан Париводић, независанНенад Бунгин
Imre BertalanSpyridon Ntallas
Дарко Спасић, независанBalàzs Balogh
Peter Janos Bese