Основни подаци банкеVOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD

21000 Нови Сад,  Трг слободе 7

 

Организациона структура
Матични број:08074313
Телефон:021/4886-600; 011/2251-391
Телефакс:021/6624-859; 011/2251-396
www:www.voban.co.rs
И-мејл:office@voban.groupnbg.com
SWIFT:VBUBRS22
Број запослених:1480
Ревизор:BDO d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OTP banka Srbija ad Novi Sad100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Gabor Kolics, председник Управног одбораПредраг Михајловић, председник Извршног одбора
Ferenc BoleВелимир Бабић
Милан Париводић, независанНенад Бунгин
Imre BertalanSpyridon Ntallas
Дарко Спасић, независанМилан Мирков
Peter Janos BeseНебојша Пантелић