Основни подаци банкеAPI BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

11000 Београд,  Балканска 2

 

Организациона структура
Матични број:20439866
Телефон:011/3952-213; 3952-234
Телефакс:011/3952-240
www:www.apibank.rs
И-мејл:office@apibank.rs
SWIFT:MBBGRSBG
Број запослених:78
Ревизор:BDO d.o.o. Beograd


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
AZRS INVEST d.o.o. Beograd100,00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Марјан Милошевић је именован за члана Управног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.
Andrey Zakharovich Shlyakhovoy, председник Управног одбораMarija Stepina, председник Извршног одбора
Inga Mukane, независанВесна Томашевић
Марјан Милошевић, независанРадомир Стевановић
Dmitrijs Panurskis, независанValentina Keiša
Митар Дробњаковић, независан