Основни подаци банке

API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

104 413 Beograd  Булевар Војводе Бојовића 6-8
Организациона структура
Матични број:20439866
Телефон:011/3952-213
Телефакс:011/3952-240
www: www.apibank.rs
И-мејл:office@apibank.rs
SWIFT:APIBRSBG
Број запослених:88
Ревизор:Moore Stephens revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
AZRS INVEST d.o.o. Beograd100,00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Vladislav Shliakhovoi, председник Управног одбораValentina Keiša, председник Извршног одбора
Petr Rasocha, независанРадомир Стевановић
Vladimir Andreevich Shliakhovoi
Горан Љубичић, независан
Зоран Митровић, независан