Основни подаци даваоца лизинга"VANTAGE LEASING" DOO BEOGRAD

11070 Београд
Ђорђа Станојевића 12

Матични број:17481495
ПИБ:102843789
Телефон:381 11 2016 501
Телефакс:381 11 2016 560
WWW:www.vantageleasing.rs
И-мејл:-
Број запослених:-

Оснивачи:
VB-Leasing International Holding GmbH, Wien, Austrija100.00%
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Pavel Rozsypal, председник Управног одбораMilutin Maksimović, председник Извршног одбора
Viktor LevkaničKlaus Spitzer
Petr Šimiček