Основни подаци банкеAGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AD NIŠ

18000 Ниш  Николе Пашића 42

 

Организациона структура
Матични број:6876366
Телефон:018/50-74-00; 018/50-74-10
Телефакс:018/24-74-79
www:www.aikbanka.rs
И-мејл:kabinet@aikbanka.rs
SWIFT:AIKBRS22
Број запослених:641
Ревизор:KPMG DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Sunoko doo Novi Sad, са повезаним лицима70.12%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Миодраг Костић, председник Управног одбораЈелена Галић, председник Извршног одбора
Марко Хинић, независанБранка Дамњановић
Никола Литвиненко, независанАна Марковић
Владимир СекулићСиниша Михајловић
Aлександар СурлаСрђан Видовић
Tim Umberger