Основни подаци банкеCRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

21000 Нови Сад  Браће Рибникар 4-6

 

Организациона структура
Матични број:08277931
Телефон:021 48 76 876
Телефакс:021 48 76 976
www:www.creditagricole.rs
И-мејл:info@creditagricole.rs
SWIFT:MEBA RS 22
Број запослених:919
Ревизор:ERNST&YOUNG DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупно учешће у акционарском капиталу
CREDIT AGRICOLE S.A.100,00%
* Списак се ажурира на крају месеца


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Olivier Gavalda, председник Управног одбораBrunо-Marie Charrier, председник Извршног одбора
François PinchonМирослав Нићин
Beonit SarrauteСветозар Шијачић
Милош Шварц, независанMaрија Марић-Митровић
Зоран Дракулић, независан
François Mace
Предраг Вранеш, независан