Основни подаци банкеERSTE BANK A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад  Булевар ослобођења 5

 

Организациона структура
Матични број:08063818
Телефон:0800/201-201
Телефакс:021/4809-700
www:www.erstebank.rs
И-мејл:info@erstebank.rs
SWIFT:GIBARS22
Број запослених:994
Ревизор:ERNST&YOUNG
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
EGB CEPS HOLDING Gmbh, Wien74.00%
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz26.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Gernot Mittendorfer, председник Управног одбораСлавко Царић, председник Извршног одбора
Hannes FrotzbackerЈасна Терзић
Александар Влаховић, независанFrank Michael Beitz
Sava Ivanov Dalbokov
Светалана Смиљанић, независан