Основни подаци банкеKOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

11000 Београд  Светог Саве 14

 

Организациона структура
Матични број:07737068
Телефон:011/3080-100
Телефакс:011/3441-335
www:www.kombank.com
И-мејл:posta@kombank.com
SWIFT:KOBBRSBG
Број запослених:2906
Ревизор:DELOITTE DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija42.60%
European bank for reconstruction and development25.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Проф. др Милован Станишић, председник Управног одбораИвица Смолић, председник Извршног одбора
Радомир КостадиновићДраган Сантовац
Мирољуб ЋосићЛидија Склопић
Philippe DelpalАндријана Милановић
Andreas KlingenСлавица Ђорђевић
Khosrow Zamani
Др Исмаил Мусабеговић, независан
Др Милан Шојић, независан
Mats Kjaer, независан