Основни подаци банкеNLB BANKA A.D. BEOGRAD

11000 Београд  Булевар Михајла Пупина 165в

 

Организациона структура
Матични број:08250499
Телефон:011/2225-100
Телефакс:011/2225-194
www:www.nlb.rs
И-мејл:info@nlb.rs, kabinet@nlb.rs
SWIFT:CONARS22
Број запослених:422
Ревизор:ERNST&YOUNG
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
NOVA LJUBLJANSKA BANKA99.99%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Archibald Kremser, председник Управног одбораБранко Грегановић, председник Извршног одбора
Jure PeljhanВластимир Вуковић
Љубиша Крговић, независан
Тадеј Крашовец
Дејан Турк, независан
Блаж Бродњак