Основни подаци банкеOPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад  Булевар ослобођења 2А

 

Организациона структура
Матични број:08761132
Телефон:021/4893-100
Телефакс:021/4893-101
www:www.obs.rs
И-мејл:office@obs.rs
SWIFT:OPPBRS22
Број запослених:243
Ревизор:KPMG DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OPPORTUNITY TRANSFORMATION INVESTMENTS, INC100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Richard John, председник Управног одбораВладимир Вукотић, председник Извршног одбора
Радмила Грозданић, независан чланЗорица Седлар
Simon-Piers O’ Mahony, независанМаријана Новаковић
Herbert Hess, независанЏоџо Миодраг
Frazer Dryburgh Hume
Јелена Булатовић
David Daniel Wiegman