Основни подаци банкеOTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад  Булевар ослобођења 80

 

Организациона структура
Матични број:08603537
Телефон:021/4800-000
Телефакс:021/4800-032
www:www.otpbanka.rs
И-мејл:office@otpbanka.rs
SWIFT:OTPVRS22
Број запослених:672
Ревизор:DELOITTE DOO Beograd
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OTP BANK96.94%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
László Wolf, председник Управног одбораImre Bertalan, председник Извршног одбора
Душан Добромиров, независанAttila Hornok
Влатко Секуловић, независанИван Радојчић
Tibor KovácsCsaba Gabor Fenyvesi
Peter Krizsanovich
Живота Михајловић, независан
Balázs Pap