Основни подаци банкеBANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD

11120 Београд  Краљице Марије 3

 

Организациона структура
Матични број:07004893
Телефон:011/2020-292
Телефакс:011/3376-777
www:www.posted.co.rs
И-мејл:razvoj@posted.co.rs
SWIFT:SBPORSBG
Број запослених:1763
Ревизор:DELOITTE
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
JP PTT Saobraćaja Srbija49.56%
Republika Srbija47.84%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Mилош Мишчевић, председник Управног одбораСрђан Цекић, председник Извршног одбора
Mр Јован Шурбатовић, независанЈелена Мијаиловић-Милојевић
Милутин Ђурић, независанБојан Кекић
Иван Мимић
Владимир Марковић
Проф. др Зоран Јовић, независан
Љубомир Аксентијевић
*Љубомир Аксентијевић је именован за члана Управног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.