Основни подаци банкеProCredit Bank A.D. Beograd

11000 Београд  Милутина Миланковића 17

 

Организациона структура
Матични број:17335677
Телефон:011/2077-906
Телефакс:011/2077-905
www:www.procreditbank.rs
И-мејл:info@procreditbank.rs
SWIFT:PRCBRSBG
Број запослених:774
Ревизор:KPMG DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
ProCredit Holding AG&Co. KgaA100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Борислав Костадинов, председник Управног одбораSvetlana Tolmačeva Dingarac, председник Извршног одбора
Dr. Klaus Ekkehard Glaubitt, независанДејан Јањатовић
Rainer OttensteinИгор Анић
Горан Живков, независанДрагана Танасић
Sandrina Laurence Edwige Massiani