Основни подаци банкеRAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd

11000 Београд  Ђорђа Станојевића 16

 

Организациона структура
Матични број:17335600
Телефон:011/3202-100
Телефакс:011/3346-033
www:www.raiffeisenbank.rs
И-мејл:contact@raiffeisenbank.rs
SWIFT:RZBSRSBG
Број запослених:1635
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Raiffeisen SEE Region Holding GmbH100,00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Karl Sevelda, председник Управног одбораЗоран Петровић, председник Извршног одбора
Peter LennkhRoland Wass
Peter JacenkoНенад Сибиновић
Ferenc BerszanГоран Кесић
Oliver RoeglПетар Јовановић
Божо Новоселац, независан
Гордана Карић, независан