Основни подаци банкеSOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD

11000 Београд  Булевар Зорана Ђинђића 50a/b

 

Организациона структура
Матични број:7552335
Телефон:011/3011-400
Телефакс:011/3132-885
www:www.societegenerale.rs
И-мејл:sgs.office@socgen.com
SWIFT:SOGYRSBG
Број запослених:1382
Ревизор:ERNST&YOUNG DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Societe Generale S.A.99.99%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Горан Питић, председник Управног одбора, независанFrederic Coin, председник Извршног одбора
Marie Le PicardМирослав Ребић
Giovanni Luca SomaСоња Миладиновски
Michel GassieStanislas Tertrais
Costin Grigore Borc, независанGuillaume d’Escrivan
Pierre Boscq
Pierre Boscq је именован за члана Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.