Основни подаци банкеSRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD

11000 Београд  Савска 25

 

Организациона структура
Матични број:7092288
Телефон:011/3607-200; 011/3607-337
Телефакс:011/2646-855
www:www.srpskabanka.rs
И-мејл:banka@srpskabanka.rs
SWIFT:SRBNRSBG
Број запослених:79
Ревизор:DELOITTE DOO BEOGRAD
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija99.06%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Надa Поповић, председник Управног одбораВесна Јокановић, председник Извршног одбора
Слободан ЧикарићСрђан Николић
Зоран ТубићМилан Лучић
Видосава Џагић, независан
Љубомир Ђуровић, независан