Основни подаци банкеUNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

11000 Београд  Рајићева 27-29

 

Организациона структура
Матични број:17324918
Телефон:011/3204-500; 011/3777-888
Телефакс:011/3342-200
www:www.unicreditbank.rs
И-мејл:office@unicreditgroup.rs
SWIFT:BACXRSBG
Број запослених:1089
Ревизор:DELOITTE
Погледајте:  Биланс стања и успеха


Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG100.00%
* Подаци се ажурирају квартално


Чланови управног одбораИзвршни одбор
Erich Hampel, председник Управног одбораClaudio Cesario, председник Извршног одбора
Martin KlauzerАлен Добрић
Simone MarcucciEnrico Verdoscia
Борис Беговић, независанЉиљана Берић
Heinz Tschiltsch
Светлана Кисић-Зајченко, независан