EUR/RSD zvanični za 06.12.21.
Kurs d-d m-m g-g opg
117,5781 0,0 0,0 0,0 0,0
USD/RSD indikativni na 03.12.21.
Kurs d-d m-m g-g opg
104,2174 -0,1 -2,4 -7,2 -8,2
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %