EUR/RSD zvanični za 27.10.21.
Kurs d-d m-m g-g opg
117,5794 0,0 0,0 0,0 0,0
USD/RSD indikativni na 26.10.21.
Kurs d-d m-m g-g opg
101,2394 0,1 -1,0 -1,9 -5,5
(-) deprecijacija – slabljenje dinara u %
(+) aprecijacija – jačanje dinara u %