18.05.2015.
1.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AKCIONARSKO DRUŠTVO NIŠ
Adresa:Nikole Pašića 42, 18000 Niš
Telefon:(381) 018/507-400, 507-410
Fax:(381) 018/247-479
Predsednik Izvršnog odbora:Jelena Galić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
2.   ALPHA BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa:Kralja Milana 11, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/3302-782, 011/3409-545
Fax:(381) 011/3243-516
Predsednik Izvršnog odbora:Georgios Papanastasiou
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 210 od 3.7.1991. godine
3.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD
Adresa:Milentija Popovića 7b, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/2011-200
Fax:(381) 011/2011-207
Predsednik Izvršnog odbora:Draginja Đurić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
4.   "BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD"
Adresa:Kraljice Marije 3, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/2020-292
Fax:(381) 011/3376-777
Predsednik Izvršnog odbora:Srđan Cekić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine
5.   CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
Adresa:Braće Ribnikar 4-6, 21000 Novi Sad
Telefon:(381) 021/4876-876
Fax:(381) 021/4876-976
Predsednik Izvršnog odbora:Bruno-Marie Charrier
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 36 od 10.12.1991. godine
6.   ČAČANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUSTVO ČAČAK
Adresa:Pivarska 1, 32000 Čačak
Telefon:(381) 032/302-200
Fax:(381) 032/302-215
Predsednik Izvršnog odbora:Dragan Jovanović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 328 od 26.12.1990. godine
7.   DUNAV BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa:Bulevar Franše D Eperea 88, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/6557-338
Fax:(381) 011/3657-006
Predsednik Izvršnog odbora:Dejan Marković
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 329 od 26.12.1990. godine
8.   ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Adresa:Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad
Telefon:0800/201-201; (381) 011/2015-005
Fax:(381) 021/4809-700
Predsednik Izvršnog odbora:Slavko Carić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 202 od 20.12.1989. godine
9.   EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa:Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd
Telefon:0800/111-144, (381) 011/2065-881
Fax:(381) 011/3027-536
Predsednik Izvršnog odbora:Filippos Karamanolis
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 633 od 21.10.1997. godine
10.   FINDOMESTIC BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa:Bulevar Mihaila Pupina 115a, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/3331-733
Fax:(381) 011/3331-766
Predsednik Izvršnog odbora:Ljiljana Petrov
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 474 od 22.5.1995.godine
11.   HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD
Adresa:Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd
Telefon:(381) 011/2226-000
Fax:(381) 011/2226-555
Predsednik Izvršnog odbora:Zoran Vojnović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
12.   JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa:Bulevar Zorana Đinđića 121, 11070 Novi Beograd
Telefon:(381) 011/2205-500
Fax:(381) 011/3110-217
Predsednik Izvršnog odbora:Slobodan Janjić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G. br. 628 od 20.10.1997. godine
13.   "JUGOBANKA JUGBANKA" A.D. KOSOVSKA MITROVICA
Adresa:Kralja Petra I 165, 28000 Kosovska Mitrovica
Telefon:(381) 028/425-454
Fax:(381) 028/425-452
Predsednik Izvršnog odbora:Draško Knežević
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 82 od 3.4.1991. godine
14.   KBM BANKA AD KRAGUJEVAC
Adresa:Kralja Petra I 26, 34000 Kragujevac
Telefon:(381) 034/335-617
Fax:(381) 034/336-175
Predsednik Izvršnog odbora:Ljubinka Lovčević
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O br. 209 od 03.07.1991. godine
15.   KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa:Svetog Save 14, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/3080- 100
Fax:(381) 011/3441-335
Predsednik Izvršnog odbora:Ivica Smolić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O.br. 206 od 3.7.1991. godine
16.   „MARFIN BANK“ AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa:Dalmatinska 22, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/3306-300; 011/3306-461
Fax:(381) 011/3241-448
Predsednik Izvršnog odbora:Borislav Strugarević
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O.br. 269 od 12.11.1990. godine
17.   MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa:Španskih boraca 3
Telefon:_
Fax:_
Predsednik Izvršnog odbora:Vladimir Ahmad
Dozvola za rad:Rešenje IO NBS br. 58 od 16.12.2014. godine
Banka je upisana u Registar privrednih subjekata Rešenjem APR BD 8779 od 5.2.2015. godine.
18.   NLB BANKA A.D. Beograd
Adresa:Bulevar Mihaila Pupina br. 165v, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/2225-100
Fax:(381) 011/2225-194
Predsednik Izvršnog odbora:Branko Greganović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O.br. 197 od 03.07.1991.godine
19.   OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD
Adresa:Bulevar oslobođenja 2a, 21000 Novi Sad
Telefon:(381) 021/530-111
Fax:(381) 021/4893-101
Predsednik Izvršnog odbora:Vladimir Vukotić
Dozvola za rad:Rešenje NBS G.br. 2683 od 7.02.2007. godine
20.   OTP BANKA Srbija a.d. Novi Sad 
Adresa:Bulevar oslobođenja 80, 21000 Novi Sad
Telefon:(381) 021/4800-000
Fax:(381) 021/4800-032
Predsednik Izvršnog odbora:Imre Bertalan
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 415 od 5.5.1995. godine
21.   PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa:Milentija Popovića 5b, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/3024-000
Fax:(381) 011/3024-040
Predsednik Izvršnog odbora:Neoclis Neocleous
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 792 od 1.09.1995 godine
22.   ProCredit Bank a.d. Beograd
Adresa:Milutina Milankovića 17, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/2077-906
Fax:(381) 011/2077-905
Predsednik Izvršnog odbora:Svetlana Tolmačeva Dingarac
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 538 od 05.04.2001.godine
23.   RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa:Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd
Telefon:(381) 011/3202-100
Fax:(381) 011/3346-033
Predsednik Izvršnog odbora:Zoran Petrović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 318 od 09.03.2001. godine
24.   SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa:Bul. Mihajla Pupina 165g, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/2013-200
Fax:(381) 011/2017-056
Predsednik Izvršnog odbora:Valeriy Ovsyannikov
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 352 od 17.12.1991.godine
25.   SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa:Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Novi Beograd
Telefon:(381) 011/3011-400
Fax:(381) 011/3132-885
Predsednik Izvršnog odbora:Frederic Coin
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 293 od 14.12.1990. godine
26.   SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa:Savska 25, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/3607-2 00, 011/3607-337
Fax:(381) 011/2646-855
Predsednik Izvršnog odbora:Vesna Jokanović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G. br. 920 od 4.11.1996. godine
27.   TELENOR BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa:Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/4409-670
Fax:(381) 011/4409-650
Predsednik Izvršnog odbora:Martin Navratil
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 346 od 24.4.1996.godine
Od 9.5.2014. godine, KBC Banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Telenor banka a.d. Beograd.
28.   UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa:Rajićeva 27-29, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/3204- 500, 011/3777-888
Fax:(381) 011/3342-200
Predsednik Izvršnog odbora:Claudio Cesario
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 1437 od 2.7.2001.godine
29.   VOJVOÐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
Adresa:Trg slobode 7, 21000 Novi Sad
Telefon:(381) 021/4886-600, 011/2228-481
Fax:(381) 021/6624-859
Predsednik Izvršnog odbora:Marinos Vathis
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 218 od 20.12.1989. godine
30.   VTB Banka a.d. Beograd
Adresa:Balkanska 2, 11000 Beograd
Telefon:(381) 011/3952-213
Fax:(381) 011/3952-240
Predsednik Izvršnog odbora:Markus Ferstl
Dozvola za rad:Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine