Osnovni podaci banke

BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

11173, Novi Beograd  Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:21251640
Telefon:011/6351-000; 6351-001
Telefaks:011/2280-777
WWW:www.bankofchina.com/rs
E-mail:service.rs@bankofchina.com
SWIFT:BKCHRSBG
Broj zaposlenih:30
Revizor:E&Y
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Bank of China Hungary Close Ltd100,00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Xu Haifeng, predsednik Upravnog odboraChen Keqin, predsednik Izvršnog odbora
Zoran Popović, nezavisanSlaviša Aleksić
Željko Sertić, nezavisanLianqi Zhu
Liu Zheng
Dr. Agnes Erdos