Osnovni podaci banke

BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

11173, Novi Beograd  Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:21251640
Telefon:011/6351-000; 6351-001
Telefaks:011/2280-777
WWW:www.bankofchina.com/rs
E-mail:service.rs@bankofchina.com
SWIFT:BKCHRSBG
Broj zaposlenih:30
Revizor:E&Y
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Bank of China Hungary Close Ltd100,00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Li Kexin, predsednik Upravnog odboraChen Keqin, predsednik Izvršnog odbora
Zoran Popović, nezavisanSlaviša Aleksić
Željko Sertić, nezavisanLianqi Zhu
Liu Zheng
Dr. Agnes Erdos
Li Kexin je imenovan za člana - predsednika Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ove promene u Registar privrednih društava.