Osnovni podaci banke

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD BEOGRAD

11070, Novi Beograd, 191670  Bulevar Mihaila Pupina 115 đ, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:06876366
Telefon:011/202-9050; 320-8777
Telefaks:011/3129-787
WWW:www.aikbanka.rs
E-mail:kabinet@aikbanka.rs
SWIFT:AIKBRS22
Broj zaposlenih:602
Revizor:BDO d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
BDD M&V Investments a.d. Beograd100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Vladimir Sekulić, predsednik Upravnog odboraJelena Galić, predsednik Izvršnog odbora
Vladimir Poznanić, nezavisanVesna Tomašević
Nikola Litvinenko, nezavisanDejan Vasić
Jovan PurarMilan Mirkov
Miroslav BojićAleksandra Vunjak