Osnovni podaci banke

HALKBANK akcionarsko društvo Beograd

11073 Novi Beograd  Milutina Milankovića 9e, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:07601093
Telefon:011/2041-800; 2041-811
Telefaks:011/2041-802
WWW:www.halkbank.rs
E-mail:office@halkbank.rs
SWIFT:CABARS22
Broj zaposlenih:573
Revizor:Delloite d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
TURKISH HALK BANK INC100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Osman Arslan,predsednik Upravnog odboraKenan Bozkurt,predsednik Izvršnog odbora
Hasan TuncayDušica Erić
Hakan BasaranErturk Sumer
Vesna Vuković,nezavisan
Dr Jasmina Bogićević,nezavisan
Olcay Dogan