Osnovni podaci banke

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD

403 519, Novi Sad  Braće Ribnikara 4-6
Organizaciona struktura
Matični broj:08277931
Telefon:021/4876-876; 011/ 3305-802
Telefaks:021/4876-976; 011/ 3305-979
WWW:www.creditagricole.rs
E-mail:info@creditagricole.rs
SWIFT:MEBA RS 22
Broj zaposlenih:890
Revizor:PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
CREDIT AGRICOLE S.A.100,00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Olivier Gavalda, predsednik Upravnog odboraGiuseppe Gianluca Borrelli, predsednik Izvršnog odbora
Ivana Živčević BonnetMiroslav Nićin
Emmanuel Gregory Theodore ArribatJelena Pavlović
Vesna Matić, nezavisanVedrana Bogdanović-Marković
Eve (Christine Louise Marie) DuretŽeljko Obradović
Goran Pitić, nezavisanMarijana Cupara
Jožef Nađ