Osnovni podaci bankeADDIKO BANK AD BEOGRAD

11070 Novi Beograd, Beograd,  Bulevar Mihajla Pupina 6

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07726716
Telefon:+381 11 22 26 000; 22 26 736
Telefaks:+381 11 22 26 555; 22 26 799
WWW:www.addiko.rs
E-mail:office.rs@addiko.com
SWIFT:haabrsbg
Broj zaposlenih:601
Revizor:DELOITTE DOO Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Addiko Bank AG, WIPPLINGER STR 34/4, WIEN, AUSTRIA100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Markus Bodo Krause, predsednik Upravnog odboraMirko Španović, predsednik Izvršnog odbora
Henning Herbert Gerhard GieseckeVladimir Stanisavljević
Marija Desivojević Cvetković,nezavisanMirko Španović
Dr Dragan Đuričin,nezavisan
Martin Stefan Thomas