Osnovni podaci banke

BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

  Milentija Popovića 7b, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:07759231
Telefon:011/2011-200
Telefaks:011/2011-207
WWW:www.bancaintesa.rs
E-mail:kabinet@bancaintesa.rs
SWIFT:DBDBRSBG
Broj zaposlenih:3070
Revizor:ERNST & YOUNG DOO BEOGRAD
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Intesa Holding International S.A.100.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Ignacio Jose Jaquotot Calvo, predsednik Upravnog odboraDraginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora
Luca Leoncini BartoliEduardo Bombieri
Raymond Edmond Schadek, nezavisanDragica Mihajlović
Vladimir Vučković, nezavisanĐorđe Stojanovski
Božo PrkaPredrag Milenović
Darko Popović