Osnovni podaci banke

ALTA banka a.d. Beograd

11080 Novi Beograd  Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd
Organizaciona struktura
Matični broj:07074433
Telefon:011/2205-500; 2205-505
Telefaks:011/3110-217; 3110-215
WWW:www.altabanka.rs
E-mail:info@altabanka.rs
SWIFT:JMBNRSBG
Broj zaposlenih:176
Revizor:BDO doo Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD83.81%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Davor Macura, predsednik Upravnog odboradr Una Sikimić, predsednik Izvršnog odbora
Nebojša Stojanović, nezavisanTatjana Kuljak
prof.dr Aleksandar Živković, nezavisanNikola Krdžić
Jelena Pantović, nezavisan
Vladimir Miladinović, nezavisan