Osnovni podaci bankeDIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

34000 Kragujevac,  Bulevar Kraljice Marije 54B, ulaz 54N, Kragujevac

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07654812
Telefon:034/335-617; 335-975
Telefaks:034/336-175
WWW:www.direktnabanka.rs
E-mail:kabinet@direktnabanka.rs
SWIFT:kragrs22
Broj zaposlenih:639
Revizor:BDO doo Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Andrej Jovanović50.00%
Bojan Milovanović49.98%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Zlatko Zdunić, predsednik Upravnog odboraDragan Lazarević, predsednik Izvršnog odbora
Ljubinka LovčevićJovo Suđić
Petar Slavković
Aleksandar Mirović,nezavisan
Andreja Popović
Svetlana Ristić
Jasmina Macura, nezavisan
Stevan Gregović, nezavisan
Jasmina Macura i Stevan Gregović su imenovani za članove Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ovih promene u Registar privrednih društava.