Osnovni podaci bankeDIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

34000 Kragujevac  Bulevar kraljice Marije 54B, ulaz 54N, Kragujevac

 

Organizaciona struktura
Matični broj:07654812
Telefon:034/335-617; 034/335-975
Telefaks:034/335-975
WWW:www.direktnabanka.rs
E-mail:kabinet@direktnabanka.rs
SWIFT:kragrs22
Broj zaposlenih:640
Revizor:BDO doo Beograd


Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Andrej Jovanović50.00%
Bojan Milovanović50.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno


Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Zlatko Zdunić, predsednik Upravnog odboraDragan Lazarević, predsednik Izvršnog odbora
Ljubinka LovčevićJovo Suđić
Petar SlavkovićVesna Pavlović
Aleksandar Mirović,nezavisan
Andreja Popović
Svetlana Ristić
Jasmina Macura, nezavisan
Stevan Gregović, nezavisan