Osnovni podaci banke

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

  Bulevar kraljice Marije 54B, ulaz 54N, Kragujevac
Organizaciona struktura
Matični broj:07654812
Telefon:034/335-617; 034/335-975
Telefaks:034/335-975
WWW:www.direktnabanka.rs
E-mail:kabinet@direktnabanka.rs
SWIFT:kragrs22
Broj zaposlenih:566
Revizor:BDO doo Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Andrej Jovanović50.00%
Bojan Milovanović50.00%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Zlatko Zdunić, predsednik Upravnog odboraVesna Pavlović, predsednik Izvršnog odbora
Dejan Jokić, nezavisanSvetlana Ristić
Jovo SuđićDimitar Komlenović
Aleksandar Mirović,nezavisan
Andreja Popović