Osnovni podaci banke

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

  Svetog Save 14
Organizaciona struktura
Matični broj:07737068
Telefon:011/3080-100; 3080-101
Telefaks:011/3441-335; 3440-033
WWW:www.kombank.com
E-mail:izvrsni.odbor@kombank.com
SWIFT:KOBBRSBG
Broj zaposlenih:2435
Revizor:Ernst&Young d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
NLB D.D. LJUBLJANA88.28%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Veljko Kuštrov je imenovan za člana Upravnog odbora Banke. Čeka se Rešenje Agencije za privredne registre o upisu ove promene u Registar privrednih društava.
Archibald Kremser, predsednik Upravnog odboraVlastimir Vuković,predsednik Izvršnog odbora
Blaž BrodnjakDejan Janjatović
Uršula Kovačič KošakDragiša Stanojević
Igor Zalar
Vesna Vodopivec
Nenad Filipović, nezavisan
Marko Jerič
Dr Dragan Đuričin, nezavisan
Veljko Kuštrov, nezavisan