Osnovni podaci banke

EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

  Dalmatinska 22
Organizaciona struktura
Matični broj:07534183
Telefon:011/3306-300; 3306-461
Telefaks:011/3241-448; 3306-425
WWW:www.expobank.rs
E-mail:office@expobank.rs
SWIFT:LIKIRSBG
Broj zaposlenih:134
Revizor:PWC d.o.o. Beograd
Najveći akcionari (preko 5%) Ukupan procenat glasačkih prava u banci
Igor Kim72.25%
German Tsoy17.86%
* Podaci se ažuriraju kvartalno
Članovi upravnog odboraIzvršni odbor
Kirill Nifontov, predsednik Upravnog odboraBorislav Strugarević, predsednik Izvršnog odbora
Alexey FedotkinAleksandr Kashtalap
Milovan Popović, nezavisan
John Mc Naughton
Dragiša Lekić, nezavisan